top of page

רב מוצר

רב מוצר

ניפוק המוצר ע"י מעלית מוצרים :

  • Combo plus - כוללת יחידת קירור

  • Multi  seller  - ללא יחידת קירור 

  • ES-PLUS 

כמות סוגי מוצרים מרבית - 80 סוגי מוצרים

ניפוק המוצר ע"י נפילה חופשית :

  • Easy combo - כוללת יחידת קירור

  • Snack   plus  - ללא יחידת קירור

רב מוצר:
המכונות מדגם VISION עם חזית הזכוכית, הינן מהמתקדמות ומהמתוחכמות בעולם. אופן הפעלתן פשוט ונוח ומאפשרות פתרון מושלם למכירת מגוון רחב מאוד של מוצרים מכל הסוגים.
משפחת מכונות VISION כוללת מס' תתי דגמים עם תכונות כגון: עם או בלי קירור, ניפוק מוצר אוטומטי ע"י מעלית, או ע"י נפילת המוצר, עם מערכת תשלום במזומן ואשראי או באמצעות כרטיסי עובד מכל הסוגים.
המכונות כוללות אפשרות חיבור לתוכנת ניהול ושליטה לצורך מגוון רחב של פעולות כגון: ניהול עובדים והרשאות ניפוק באמצעות כרטיסי עובד, תגים וכדו', ניהול מלאי המוצרים המכונות, תכנות מרחוק של פונקציות המכונה ניהול הכספים במכונה, קבלת התראות לדוא"ל ועוד.
 לכל תת דגם יתכנו תצורות מוצרים ע"פ רצון הלקוח.  4 הדגמים העיקריים הם :

 

המכונות בנויות מתכת חזקה עם ציפוי צבע אנטי חלודה, ומכילות חלקי מתכת פנימיים, החוסכים למפעיל בעיות תכופות של שבירת חלקים פנימיים.
•    תצורת תאי המוצרים ניתנת לשינוי בקלות ע"פ רצון המפעיל ובהתאם לגודל המוצרים. ניתן למכור במכונה מגוון רחב של מוצרים וחטיפים בגדלים שונים, מוצרים הדורשים קירור ו/או אוורור כגון : מעדני חלב, שוקו בשקית או בקרטון, שוקולדים, חטיפים, וופלים, פחיות ובקבוקים ועוד.
•    מערכת ווידוא מסירת מוצר, המבטיחה את ניפוק המוצר ללקוח, או החזרת כספו במקרה של תקלה.
•    לוח מקשים אנטי-וונדאלי לשימוש הלקוח לבחירת מוצר ולשימוש המפעיל להגדרת תצורת המכונה.
•    תצוגת LCD מוארת וברורה בעברית מלאה, המציגה הודעות ללקוח, ומאפשרת למפעיל המכונה את הגדרת תצורת המכונההרצויה כגון : מחירי מוצרים, טמפרטורת קירור, קישורים בין תאים, חסימת מטבעות/שטרות, זמני תאורה, תאריכי תפוגה ועוד.
•    בדיקת תקלות עצמית הניתנת לצפיה ולאיפוס ע"י המפעיל.
•    תכנות מתחי הפעלת מנועי המוצרים בין 5 וולט ל 9.5 וולט, לשליטה במהירות המנוע,ולניפוק מוצר בדיוק מרבי.
•    ניהול תפוגת מוצרים ע"פ תאריכי תפוגה ו/או עליית טמפרטורה.
•    אפשרות נעילת קניית מוצרים לפי מוצר  - יום - שעות.
•    מערכת חיסכון אנרגיה הכוללת שליטה בזמני הדלקת תאורת המכונה וכיבויה. 
 

להורדת פרוספקטים:

וידאו "מכולת אוטומטית":

bottom of page